Remote Director - Pionärer inom färgprovtryck på skärm
Softproofing eller bildskärmsprovtryck är en funktion som ger er möjlighet att förhandsgranska era bilder, för att se hur det färdiga resultatet ser ut när det trycks på papper eller visas på er webbsida. Softproofing är alltså ett sätt att simulera hur den specifika kombinationen av färg och papper ser ut som slutprodukt, genom att ta hänsyn till både färgrymd (gamut) och tryckets olika egenskaper. Det man vill åtstadkomma är att alla produkter visar rätt färg oavsett vilken kanal man väljer. Detta underskattas ofta för marknadsmaterial som används på webben, då bilderna konverteras till sRGB.
RemoteDirector tillåter dig att anpassa papperssimualtion eller punkttillväxt på alla tryckstandarder. Med hjälp av Compare verktyget can du jämföra skillnader (även versioner) och kontrollera korreturer. Skillnader blir då markerade med fördifinierat färg.
Alla fördelar i korthet

RemoteDirector har många fördelar gentemot pappersutskrifter på en provtrycksskrivare

  • Softproofing kombinerar färgäkthet, grafisk granskning och kommunikation mellan flera användare utifrån ett system
  • Ingen logistik eller leveranser av provtrycksutskrifter krävs
  • Främjar samarbete med partners över hela världen
  • Softproofing underlättar arbetsflödet och gör det lättare att nå era deadlines
  • Flexibla system innebär snabbare återkoppling och underlättar  för eventuella ”sista-minuten”-ändringar
  • Softproofing kan bli en del av ert företags miljöprofil (gör ert företag mer miljövänligt)

    Vill du skriva ut ändå? RemoteDirector har en hybrid-funktion. Du kan skriva ut på papper med samma kvalitet som på skärm.
En 3D ansikt ger dig möjlighet att förhandgranska färg och innehål på olika substrat så som folie, metall-färger m.m.  Per drag&drop kan du enkelt byta färg på olika kanaler, importera mätvärden som Lab eller CxF-data .
Tydliga kostnadsbesparingar
RemoteDirector Color Communicator är en helhetslösning som inkluderar JUST D50 standardbelysning och en Eizo kvalitetsmonitor samt omfattande mjukvara. Som bordmodell kan det användas överallt i ert arbetsprocess och ger stora besparingsmöjligheter för exempelvis förbrukningsvaror och transportkostnader. Många av dagens traditionella provtrycksutskrifter används endast för interna syften och kostnaderna för dessa provtryck kan vara svåra att debitera mot slutkunden. Genom att använda softproofing i ert arbetsflöde kan många överflödiga provtrycksutskrifter besparas!
RemoteDirector sparar både tid och pengar och levererar provtryck som är exakta, återkommande och som stöds av godkända internationella ”färgstandards”. Softproofing är mätbart, stabilt, effektivt, snabbt, kommunikativt och noggrannt. Fördelarna är många och visar på att softproofing inte är ett kreativt utan ett affärsmässigt beslut.