Våra tjänster
MediaGlobal erbjuder omfattande kunskap och hjälp för varumärkesägare, handel och andra intressenter inom tryck och förpackningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom kostnadsbesparing och kvalitetsförbättring och vårt främsta intresse är ert företags individuella behov och förväntningar.
Hyr tillfällig expertkunskap
Inköp av prepress, tryck och papper

MediaGlobal har en bakgrund med över 25 års erfarenhet i ledande befattningar, på både kund- och leverantörssidan. Idag kan vi erbjuda exeperthjälp inom prepress, tryck och onlinetjänster.
Genom en analys av ert företags arbetsflöde och produktionskvalitet, samlar vi information tillsammans med er personal och konsulterar därefter vårt globala nätverk av experter och specialister. Baserat på ert specifika behov kan vi sedan sätta upp anpassade och mätbara mål.

 • Analys av arbetsflöden
 • Kvalitetsutveckling
 • Processoptimering
 • Problemlösning
 • Kostreducering
 • Affärsstrategier
 • Marknadsundersökningar

Genom vår kunskap från IKEA, har vi god förståelse för alla steg i inköpsprocessen. Vi köper inte endast in tjänster till attraktiva priser, utan analyserar även varje förfrågan med fokus på potentiella förbättringar och alternativa lösningar.

 • Bild och repro tjänster för webb och tryck
 • 3D-modeller och fotorealistiska illustrationer
 • Papper och print
 • Förpackningar
Extern projektledning

Att anlita en erfaren projektledare är ett framgångsrikt sätt för ert företag att säkerställa rätt kompetens och drivkraft i ett projekt, och därmed nå de uppsatta målen. Förmågan att driva omfattande projekt, antingen det är i agil eller mer traditionell form, kan vara den avgörande faktorn för att nå framgång och vinst. Genom vår entusiasm och erfarenhet, kan vi ge ert projekt den start och energi som behövs!

Specifika eller tidsbegränsade projekt tillsammans med oss:

 • Arbetsflöden och processutveckling
 • Produktutveckling
 • Marknadsföring och varumärkesutveckling
 • Färghantering
 • Bild och katalogoptimering
 • Kvalitetssäkring av tryck och förpackningsproduktion