Våra tjänster
MediaGlobal erbjuder omfattande kunskap och hjälp för varumärkesägare, handel och andra intressenter inom tryck och förpackningsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom kostnadsbesparing och kvalitetsförbättring och vårt främsta intresse är ert företags individuella behov och förväntningar.
Hyr tillfällig expertkunskap
Smarta papperslösningar

MediaGlobal har en bakgrund med över 25 års erfarenhet i ledande befattningar, på både kund- och leverantörssidan. Idag kan vi erbjuda exeperthjälp inom prepress, tryck och onlinetjänster.
Genom en analys av ert företags arbetsflöde och produktionskvalitet, samlar vi information tillsammans med er personal och konsulterar därefter vårt globala nätverk av experter och specialister. Baserat på ert specifika behov kan vi sedan sätta upp anpassade och mätbara mål.

  • Analys av arbetsflöden
  • Kvalitetsutveckling
  • Processoptimering
  • Problemlösning
  • Kostreducering
  • Affärsstrategier
  • Marknadsundersökningar

Genom vår kunskap från IKEA, har vi god förståelse för alla steg i produktions- och tryckprocessen. Vi samarbetar med pappersindustrin och hjälper våra kunder att spara stora belopp med smarta papperslösningar. Kunden behöver inte byta tryckeri. Vi bidrar med val av  korrekt profil, support vid tryckintag m.m.